top of page

ביטוחים

ביטוח חו"ל | ביטוח רכב | מחלות קשות | ביטוח עסק | ביטוח מבנה | עובדים זרים | ביטוח בריאות | ביטוח משכנתא | ביטוח חיים | ביטוח סיעודי אובדן כושר עבודה | "מטריה" לפנסיה

smiling-old-man-with-grey-hair-mustache-glasses-light-shirt-hugging-with-blonde-woman-whit
ביטוח פנסיוני

ביטוח פנסיוני מורכב מסכום אותו חוסך העובד ומסכום אותו מפריש המעביד מדי חודש.

העובד מפקיד 6% לתגמולי העובד והמעסיק מפקיד מינימום 6.5% ולא יותר מ-7.5% כולל תשלום בביטוח אובדן כושר עבודה הנגזרים ממשכורתו המבוטחת של העובד. בנוסף לכך, יפקיד המעסיק בין 6%-8.33% נוספים לטובת פיצויי הפיטורין וזאת בהתאם להסדר הפנסיוני הנהוג במקום העבודה. ישנם מספר סוגים של מוצרים פנסיונים במסגרתם נחסך הסכום.

החל משנת 2008 מחובתו של כל מעסיק להפריש סכומים עבור העובד לטובת ביטוח פנסיוני. החוק נועד לכך שכל אדם עובד, יקבל את זכויותיו הפנסיוניות ויוכל לחיות בכבוד גם לאחר פרישתו לגמלאות.

ביטוח בריאות

ביטוח בריאות - השלמת הביטוח הרפואי של קופות החולים.

ביטוח בריאות פרטי נועד להוות את הסל המשלים לביטוח הרפואי של קופות החולים ולהוות עבורכם את הדרך לממן את הטיפולים הרפואיים שהמדינה אינה מממנת. הביטוח הפרטי מתגבר את הסל של קופות החולים ומכסה עליו בפערים ובמגבלות שהמדינה לא מסבסדת.  

מה כוללת הפוליסה הפרטית?  

 • כיסוי מלא של תרופות מחוץ לסל.

 • קבלת תור לרופאים באופן מיידי.

 • מימון ניתוחים בחו"ל.

 • השגת איברים להשתלה גם מחו"ל.

 • בחירה עצמית של רופאים.

 • בדיקות וטיפולים בבתי חולים פרטיים.

 • טיפולי שיניים במקרה הצורך.

 • שירותי עזרה ראשונה.

 • כיסוי סיעודי מורחב.

 • שירותי רפואה משלימה.

 • ועוד מגוון כיסויים והרחבות ע"פ כל פוליסת ביטוח בריאות פרטי ספציפית.

family-with-stethoscope-red-heart-concept-physical-examination-health-insurance.jpg
ביטוח משכנתא

ביטוח המשכנתא הוא חובה עבור כל לוקח משכנתא. הביטוח נועד להבטיח את קיומה של המשכנתא בפועל, כלומר להבטיח את יכולת ההחזרה שלה בכל מקרה של שינוי במצב הבריאות או בכל מקרה של פגיעה בערך הבית בעקבות נזקים. לצורך העניין, ביטוח משכנתא כולל את שני ההיבטים המחייבים הבאים, אשר בלעדיהם תתבטל המשכנתא שלכם באופן מיידי :

 • ביטוח מבנה - מבטיח כי אתם תקבלו את הפיצוי (או השיפוי) המתאים בכל מקרה של פגיעה במבנה הדירה במצבים רבים, שונים ומגוונים כגון שריפה, שיטפון והצפה, רעידת אדמה, פגיעת כלי רכב, נזקי התפרעויות ועוד. סוג זה של ביטוח משכנתא כולל בביטוח מבנה את מבנה הבית וכל מה שמחובר אליו בדרך קבע כגון הצנרת, מערכת החשמל, החלונות, מערכות ההסקה וכו'. באופן זה גם את וגם הבנק המלווה מבטיחים את ערכו של הבית ופועלים לתקנו ללא כל עלות מצדכם.

 • ביטוח חיים - כל ביטוח משכנתא טומן בחובו גם רכישת ביטוח חיים. במידה ותקלעו לבעיה רפואית אשר מונעת מכם להמשיך ולפרנס ולשלם את תשלומי המשכנתא חברת הביטוח תדאג לפצות אתכם בהתאם ולא להיכנס לחובות פיגורים ואיבוד הבית. ביטוח חיים זה תקף גם במקרי מוות.


בביטוח חיים הוא אחד הביטוחים היותר חשובים שכל אדם צריך לדאוג להם בבגרותו. פוליסת ביטוח זו יכולה לפצות אתכם במצבים שונים ולאפשר לכם לדאוג ליקרים לכם ביותר גם לאחר מותכם.
גם עבור מי שאין בידו משכנתא, ביטוח חיים מהווה הדרך היחידה לדאוג לעתיד ולהבטיח אותו.

parents-with-their-children-walking-forest.jpg
parents-with-their-children-walking-forest.jpg
ביטוח חיים

ביטוח חיים הוא הביטוח החשוב ביותר בתחום הביטוחים. החיים הם הנכס החשוב ביותר לכל אדם.

בביטוח חיים הוא אחד הביטוחים היותר חשובים שכל אדם צריך לדאוג להם בבגרותו. פוליסת ביטוח זו יכולה לפצות אתכם במצבים שונים ולאפשר לכם לדאוג ליקרים לכם ביותר גם לאחר מותכם.

גם עבור מי שאין בידו משכנתא, ביטוח חיים מהווה הדרך היחידה לדאוג לעתיד ולהבטיח אותו.

hands-protect-paper-figures.jpg
ביטוח דירה

ביטוח דירה מהווה כיום את החבילה המומלצת ביותר להגנה על שווי וערך הדירה, בכל מקרה של נזק למבנה ותכולתו ונזקים אחרים אשר עלולים להיגרם לצד שלישי וקשורים לביתכם.
ביטוח דירה נועד להוות עבורכם את הגב הכלכלי שיפצה אתכם בכל מקרה של נזק למבנה, לתכולה או לגורם צד ג'. עבור נוטלי משכנתאות מדובר בביטוח חובה אשר אותו דורש לרכוש הגורם המממן, אך בכל מקרה ביטוח זה מומלץ גם עבור מי שבבעלותו דירה ללא משכנתא וגם עבור שוכרי דירות אשר בעלי בתיהם אינם מבטחים את דירתם.

ביטוח רכב

ביטוח רכב מכיל בתוכו מספר ביטוחים אשר מומלצים לכל בעל רכב. בין הביטוחים ניתן למצוא ביטוח חובה, ביטוח צד ג' וביטוח מקיף.
ביטוח רכב כולל את ביטוח החובה אשר מחוייב על פי חוק ואת ביטוחי הרשות כגון ביטוח צד ג' והביטוח המקיף. 
ביטוח חובה -נועד להגן עליכם מפני תביעות של פגיעות גוף ונפש כתוצאה מתאונת דרכים. 
ביטוח רכב צד ג' מכסה אתכם מפני נזקים שגרמתם בתאונה לכלי רכב אחר או לישות עימה התנגשתם כגון עמודי תאורה, רמזורים וכו'. הביטוח המקיף כולל את הכיסוי המלא ביותר להגנה על כלי הרכב אשר היו מעורבים בתאונה, בין היתר ביטוח שמשות, שירותי רכב וגרירה, ביטול השתתפות עצמית, הגדלת הכיסוי של ביטוח החובה, השתתפות בהוצאות משפטיות ועוד.

 

ביטוח סיעודי

די שאדם יתקשה באחת מן הפעולות היום יומיות כגון אכילה, רחיצה, קימה ושכיבה, שליטה בצרכים והליכה על מנת להיות מוגדר כסיעודי ולהזדקק לפוליסת ביטוח סיעודי. חשוב להבין כי מטופלים סיעודיים אינם אך ורק קשישים. כל אחד מאתנו עשוי להפוך לסיעודי באופן זמני או קבוע כתוצאה ממחלה, ניתוחים, תאונות ופציעות אחרות. החולה הסיעודי זקוק לסיוע צמוד בידי אנשי מקצוע ובמוסד סיעודי אך פעמים רבות ניתן לטפל באדם סיעודי גם בביתו עם טיפול מקצועי ואביזרים מתאימים - אך כל אלה עולים הרבה מאוד כסף.

ביטוח סיעודי נועד לממן את הוצאות הטיפול הסיעודי לפרק הזמן שנקבע בפוליסה (לעיתים אף לזמן בלתי מוגבל) ולמעשה מהווה את קרש ההצלה הטוב ביותר בכל מקרה של הזדקקות לטיפול סיעודי, בכל גיל ומכל סיבה שהיא.

close-up-image-male-hands-using-smartphone-with-icon-telephone-email-mobile-phone-address-

לא מצאתם את מה שחיפשתם?

התקשרו 050-9630080
גם מייל זה בסדר :)

office@ilani-ins.com

bottom of page